LÆRERNES MISSIONS FORENING

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Skovhøjen 16, 3230 Græsted, cvr 54034512

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.lmfdanmark.dk)
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte til projekter, som varetages af missionærer og volontører fra forskellige missionsselskaber eller kirker. Dog skal modtagere være medlemmer af LMF.

Volontører kan bevilges rejselegater til afholdelse af rejseudgifter i forbindelse med volontørophold.

Øremærkede donationer overføres videre til de projekter/enkeltpersoner, som de er øremærkede til.

Der kan gives julegaver til personer, der har ydet en særlig indsats for foreningen.

Indsamlede midler bruges også til at betale foreningens administrative udgifter inklusiv løn til foreningens ansatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00978