Klimabevægelsen i Danmark

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Sidevej 2 1865 Frederiksberg C, CVR 34364672

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.klimabevaegelsen.dk, www.klimabev.dk)
  • online indsamlingsplatform (Coop crowdfunding, BetterNow, og Benevity)
  • sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Det indsamlede beløb skal sættes ind på en konto, der giver mulighed for, at de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Klimabevægelsens og vores gruppers arbejde for at kræve klimahandling af vores politikere, virksomheder og beslutningstagere.

Arbejdet udgør blandt andet politiske aktiviteter, retssager, oplysning, organisering af frivillig-grupper og understøttende funktioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-00991