Kirkens Korshær

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Nikolaj Plads 15, 1067 København K, cvr 82883711

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.kirkenskorshaer.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Kirkens Korshærs arbejde for hjem-løse, fattige og ensomme mennesker i Danmark. Arbejdet udgør blandt an-det  varmestuer,  herberger,  væresteder  for  børnefamilier,  rådgivningstjenester og understøttende funktioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00966