Israelsmissionens Unge

30-08-2026

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75,  8200 Aarhus N

Indsamlingsperiode

1. september 2023 til den 30. august 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (ung.israel.dk)
  • online indsamlingsplatform (Online Fundraising)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Foreningens drift samt afgrænsede projektindsamlinger til foreningens egne og samarbejdspartneres projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00934