Humanistisk Samfund

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Worsaaesvej 15B, kl., 1972 Frederiksberg C, cvr 33854536

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.humanistisksamfund.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at arbejde for udbredelsen af et humanistisk livssyn ved:

- at udvikle og afholde humanistiske ceremonier i hele landet til markering af livsovergange/store begivenheder i livet

- at informere om Humanismens livssyn og ideer gennem deltagelse i kultur- og samfundsdebat, samt gennem foredrag, kurser og udgivelse af publikationer

- at arbejde for en total adskillelse af stat og kirke og for et sekulært samfund med ligestilling af alle livssynssamfund

- at virke for humanistiske værdier, som for eksempel demokrati, ligeværdighed for alle (uanset alder, etniskbaggrund, køn, tro med mere), menneskerettigheder, respekt for enkeltindivider og mindretal, seksuel frihed og ytringsfrihed

- at samarbejde med andre humanistiske foreninger i ind- og udland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00972