From Street to School

25-01-2026

Kontaktoplysninger

Tjørnehaven 33, 5240 Odense NØ - CVR 33891067

Indsamlingsperiode

Fra den 26. januar 2023 til den 25. januar 2026.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fsts.dk), online indsamlingsplatform (www.gofundme.com og www.launchgood.com), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for From Street to Schools vedtægtsbestemte formål. Organisationens formål er:

  • At hjælpe gadebørn i Afghanistan, som af økonomiske årsager ikke har mulighed for at gå i skole, og dermed gennemføre en grundskole.
  • At udøve nødhjælps-, udviklings- og velgørende projekter, samt samarbejde med lokale, nationale og internationale organisationer, der arbejder for at forbedre forholdene for de mest sårbare børnefamilier.
  • At motivere og engagere unge i foreningslivet til støtte for organisationens øvrige formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00836