FORENINGEN SRCM

27-02-2026

Kontaktoplysninger

Vrads Sande Vej 4, 8654 Bryrup - CVR 16283142

Indsamlingsperiode

Fra den 28. februar 2023 til den 27. februar 2026.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vradssande.dk og www.heartfulnessmeditation.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at dække foreningens udgifter, herunder forbedringer på foreningens ejendomme og lokaler, samt betaling af leje af lokaler til meditation i foreningens centre rundt om i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00892