For Lige Vilkår

31-07-2026

Kontaktoplysninger

Valdemarsgade 8, 2., 1665 København V, cvr 39132869

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at opretholde foreningens to rådgivningsløsninger (online og telefonisk) samt til almindelig drift af foreningen, hvis det indsamlede beløb overstiger behovet for finansiering af rådgivning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00921