Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Mariendalsvej 94,  2000 Frederiksberg  CVR  19961486

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.martinus.dk/da-dk/giv-et-bidrag/)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Det indsamlede beløb skal sættes ind på en konto, der giver mulighed for, at de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for fondens vedtægtsbestemte formål:

De er erhvervsmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, det vil sige at udgive tidsskriftet Kosmos og Martinus’ bøger på forskellige sprog, samt annoncering og oplysning.

Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og sommerboliger i Martinus Center i Klint, forlags-og kursusvirksomhed inklusiv drift af Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg,
samt undervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, som for eksempel drift af cafeteria m.m.

Endvidere skal fonden eje og bevare Martinus’ barndomshjem ”Moskildvad” i Sindal og sørge for vedligeholdelse og drift af barndomshjemmet.

Fonden kan yde støtte til dels uddybning og udbredelse af Martinus’ verdensbillede, dels bevaring og udbredelse af kendskabet til Martinus’ liv og gerning.

I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden tjene det formå at bevare Martinus’ samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side,
oplyse om Martinus’ værker, og gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, salg, oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse aktiviteter.
Fonden kan til opnåelse af formålet erhverve fast ejendom og etablere datterselskaber.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-01002