Fonden Det Nytter

23-09-2026

Kontaktoplysninger

Nørremøllevej 98, 8800 Viborg, cvr 40955089

Indsamlingsperiode

Fra den 24. september 2023 til den 23. september 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.fondendetnytter.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitær hjælp til Fonden Det Nytters projekter i Uganda, Kenya og Burkina Faso.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00957