F I B C (First International Baptist Church)

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Baggesensgade 7, 2200 København N CVR 27476201

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

events

- hjemmeside/donationsmodul (www.fibc.dk)

online indsamlingsplatform

sociale medier (Facebook, Instagram)

salg/auktion

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til personaleomkostninger, husleje, projekt- og missionærstøtte i Danmark og udlandet, samt andre eksterne omkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-00980