DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 39, 1., 2200 København N, cvr 47340810

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til oplysning i Danmark om miljø og klima.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-72-00987