DANSK MISSIONSRÅD

31-03-2026

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg - CVR 17040499

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2026.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bbsnet.dk/stoet/oekonomi-og-fradrag, www.betlehemsvenner.dk og www.dmr.org).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for
- Brother to Brother Support, der støtter kirkeligt arbejde i Rumænien
- Betlehems venner, der støtter Dar Al Khalima universitetet i Betlehem og præsten Mithri Rahebs arbejde
- Dansk Missionsråds fællesskab – Ifølge vedtægterne, §17, stk. 2 fordeles alle gaver til Dansk Missionråd til Missionsrådets medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00886