DANSK FORENING FOR ROSPORT

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Skovalleen 38A, 2880 Bagsværd, cvr 66381617

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.roning.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige øjemed til fordel for den større kreds af personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00977