Café Exit

30-09-2026

Kontaktoplysninger

Saxogade 5, 1662 København V, cvr 30887387

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.cafeexit.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreningens generelle formål, som beskrevet i vedtægterne:

Foreningens formål er, gennem et kirkeligt socialt arbejde, at formidle muligheder og give nyt håb til indsatte og ex-indsatte for herigennem at hjælpe dem til at tage ansvar for eget liv, bryde tidligere mønstre og indtage en meningsfuld plads i samfundet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00973