Brobyggerne

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Købmagergade 43, 1150 København K, cvr 37747610

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.brobyggerne.dk)
  • online indsamlingsplatform (OnlineFundrasing)
  • sociale medier (Facebook, Instagram, X og LinkedIn)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for videreudvikling af foreningen, herunder afholdelse af arrangementer og aktiviteter, for eksempel dialogkaffemøder og uenighedsdialoger, samt til erhvervelse af nye medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00961