Agape Indien Danmark

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Th. Bangsvej 19,  5620 Glamsbjerg  CVR 35561862

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.agapeindien.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål, herunder til blandt andet: deres sociale arbejde så som drift af børnehjem og skoler for forældreløse børn og børn af spedalske forældre,
samt støtte og hjælp til medarbejdere, bygning af kirker, brønde, plejehjem og teknisk skole med mere, samt at udbrede kendskab til den sociale nød i Indien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-01011