AAGE V. JENSEN NATURFOND

30-11-2026

Kontaktoplysninger

Kampmannsgade 1, 6., 1604 København V, cvr 30205596

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2023 til den 30. november 2026

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.avjf.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges i overensstemmelse med fondens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-72-00989