Åbenkirke

31-03-2026

Kontaktoplysninger

Olufsgade 10, 7400 Herning - CVR 17462903

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2026.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.aabenkirke.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for kirkens liv og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00898