100 % for Børnene

31-07-2026

Kontaktoplysninger

Købmagergade 43, 1., 1150 København K, cvr 31841178.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.100pct.org)
  • sociale medier (Facebook, Instagram og Linkedin)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (98365) og kontooverførsel (reg.nr.: 5331 kontonr.: 244889).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at understøtte organisationens projekter for udsatte og marginaliserede børn og unge i Kenya og Ghana på tre områder: sundhed, uddannelse og beskyttelse. Projekterne støtter gadebørn, forældreløse børn, børn med handicap og unge der bor i marginaliserede samfund. Formålet i organisationens projekter er at sikre udsatte og marginaliserede børn og unge kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem bedre i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund samt håndhæve deres rettigheder. Alle organisationens projekter udføres i samarbejde med lokale partnerorganisationer i Kenya og Ghana.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00932