Youth For Christ Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Skt. Pauls Gade 11, 8000 Aarhus C, CVR nr. 82688919

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.yfc.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at understøtte organisationens formål: at gå foran med at bringe evangeliet til Danmarks unge og motivere andre til at gøre det samme.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00803