Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N - CVR 20270802.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wycliffe.dk), salg/auktion og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for projekter og personer, der arbejder med litteracy og bibeloversættelser i andre lande, mest Kenya og Uganda. De indsamlede midler skal endvidere anvendes til aktiviteter i Danmark, der givet kendskab til og mulighed for medinddragelse i bibeloversættelsesprojekter

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00815.