World Animal Protection Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Amagertorv 291160,  København K - CVR-nr.: 26397448

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/do-nationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail, annoncering i trykte medier og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål. Foreningen har til formål at beskytte dyr, blandt andet ved oplys-ningskampagner og gennemførelse af dyreværnsprojekter over hele verden i samarbejde med den internationale afdeling i World Animal Protection (i London) og World Animal Protection partnere i den øvrige verden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00722