Wedell-Neergaard Invest (tidligere DANSK LAKSEFOND)

21-05-2025

Kontaktoplysninger

Borupvej 94, 4140 Borup, CVR: 12564546

Indsamlingsperiode

Fra den 22. maj 2024 til den 21. maj 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.dansklaksefond.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 898616).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til sikring af selvproducerende stammer af laks og andre laksefisk i danske vandløb, samarbejde med offentlige myndigheder, der støtter dette formål, samt at yde støtte til The Atlantic Salmon Fund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07900