Voldtægtsofres Vilkår

28-04-2025

Kontaktoplysninger

Tueager 43,  7120 Vejle Øst  CVR 41836776

Indsamlingsperiode

fra den 29. april 2024 til den 28. april 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier (Facebook, Instagram, X, LinkedIn)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 894880) og kontooverførsel (reg.nr.: 9196 kontonr.: 1130203554).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at opfylde foreningens formål, herunder at styrke voldtægtsofres vilkår i samfundet ved at arbejde for en kompetent og retfærdig behandling af ofre i retssystemet, en fair og respektfuld behandling af ofre i medierne, og forbedre voldtægtsofres muligheder for hjælp til restitution.
Vi vil formidle viden om voldtægt for at gøre op med myter og stereotype forestillinger, som kan stigmatisere ofrene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07685