Verdens Skove

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Klostergade 34, 8000 Aarhus C - CVR 78920610

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via SMS/mail, online indsamlingsplatform, hjemmeside/donationsmodul (www.verdensskove.org, www.shop.verdensskove.org) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Verdens Skoves formål:
At     udbrede kendskabet til verdens skove og sætte fokus på de problemer som opstår når skovene ødelægges.
At     arbejde for en langsigtet økologisk, socialt og økonomisk bæredygtig udvikling, der bidrager til rationel skovudnyttelse og besvarelse af verdens skove.
At     støtte oprindelige folk og andre folk med tilknytning til Verdens Skove, herunder støtte deres kulturelle identitet og ret til selvbestemmelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00901