Ventilen Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Ny Kongensgade 9, 3., 1472 København K - CVR 25048091.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (ventilen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok), salg/auktion, merchandise, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Ventilens formålsbestemte arbejde med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge ved at:- Understøtte driften af lokale tilbud til unge, der oplever alvorlig ensomhed - primært gennem hjælp og støtte til de frivillige i lokalforeningerne, facilitering af tværgående uddannelse og erfaringsudveksling samt gennemførsel af dokumentations- og evalueringsarbejde og generel kvalitetssikring af indsatserne. I nogle tilfælde understøttes foreningerne også ved at indsamlede midler kanaliseres direkte videre til dem og bruges i arbejdet med at drive tilbuddet. - Indsamle, udvikle og formidle viden om unges ensomhed og redskaber til at forebygge og afhjælpe det. Vi formidler gennem både oplæg, seminarer og workshops - samt gennem hjemmeside, SoMe, pressearbejde o.l.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00685.

- Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1