Vejle Oasekirke

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Niels Finsensvej 18, 7100 Vejle, CVR 32704549

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 32704549) og events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vejleoasekirke.dk), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af kirken, herunder udgifter til ansatte, lokaler samt aktiviteter i kirken og lokalområdet samt forskellige projekter, som kirken støtter og julekurve.

Indsamlingsområde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 32704549) og events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vejleoasekirke.dk), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00899