Vartov Valgmenighed

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm - CVR 62647728

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvvv.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til den daglige drift af valgmenigheden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00827