Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Stenhusvej 28, 4300 Holbæk CVR 16792810.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (opstillet ved Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, cvr-nr. 76055211 og 16792810) samt via hjemmeside/donationsmodul (www.jw.org) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Jehovas Vidner, herunder ved
- at støtte Jehovas Vidners forkyndelse af den gode nyhed om Guds Rige under Jesus Kristus til et vidnesbyrd om den almægtiges Guds, JEHOVAS, navn og overhøjhed (Matthæus 24:14; 28:19,20; Salme 83:18, Esajas 43:10-12)
- at udbrede Bibelens sandheder ved at udgive, importere, eksportere og uddele litteratur, musik, fotos og andre immaterielle medier af religiøs og undervisningsmæssig art med oplysninger og kommentarer, som blandt andet forklarer Bibelens profetier om oprettelsen af Jehovas Rige under Jesus Kristus (2 Timotheus 3:16,17)
- at hjælpe mænd, kvinder og børn åndeligt og moralsk gennem kristent forkyndelsesarbejde og ved frivilligt og vederlagsfrit at give oplysninger især om bibelske, men også om videnskabelige, historiske og litterære emner- at undervise og hjælpe mænd og kvinder til at blive forkyndere af Guds Rige samt uddanne missionærer og lærere
- at opretholde en eller flere religiøse ordener for Jehovas Vidner, der er i særlig religiøs tjeneste (2 Kongebog 2:3,5; 6:1)
- at arrangere stævner for offentlig, kristen tilbedelse af den almægtige Gud, Jehova (3 Mosebog 23)
- at støtte missionsarbejdet i Danmark og i andre lande
- at yde humanitær hjælp til ofre for natur- og menneskeskabte katastrofer, eller personer som på anden måde måtte være kommet i nød
-at erhverve, opføre, drive samt vedligeholde bygninger til brug for Jehovas Vidners gudsdyrkelse i Danmark og i andre lande
- at udføre enhver anden handling som selskabets ledelse, i samarbejde med trossamfundets religiøse ledelse, Det Styrende Råd, finder egnet til at fremme forannævnte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00741.