Usmani Islamisk Center

23-01-2025

Kontaktoplysninger

Kastrupvej 210, 2770 Kastrup, cvr 36579137

Indsamlingsperiode

Fra den 24. januar 2024 til den 23. januar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • Indsamlingsbøtter (cvr 36579137)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 116300 og 630313) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 2970175).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb af et nyt center, til drift, istandsættelse og indretning.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til et mindre og billigere sted, eller bruges til drift af lejemålet.

Hvis formålet ikke kan opfyldes eller der er midler til overs, skal midlerne i stedet bruges til indretning, istandsættelse og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07294