Together for Freedom

31-03-2025

Kontaktoplysninger

Bonnet Mosevej 10,  7620 Lemvig   CVR 44609525

Indsamlingsperiode

fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 21201447, 2767CJ) og kontooverførsel (reg.nr.: 9589 kontonr.: 4026207789517045).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitær nødhjælp til Ukraine. Der indsamles både affekter og penge. Pengene går i første omgang til brændstof til biler, der bringer hjælpen til Ukraine, eventuelt bruges yderligere penge til indkøb af madvarer til ukrainerne.
De indsamlede affekter kan eksempelvis være tøj, sko, legetøj, generatorer, medicinsk udstyr, værktøj, eller alt hvad de måtte mangle i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07639