Til Mohammed Ibrahims kræft

11-05-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Madiha Khan

Indsamlingsperiode

Fra den 12. maj 2024 til den 11. maj 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 42436845 og 23717786) og kontooverførsel (reg.nr.: 3098 kontonr.: 3116632500).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til en dreng i Pakistan der har kræft, han har brug for en rygmarvs transplantation.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller der bliver midler til overs, skal midlerne bruges til at købe medicin med mere til barnet.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til familiens udgifter i forbindelse med begravelsen og så videre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07847