TeenHouse

14-04-2025

Kontaktoplysninger

Irma Pedersens Gade 148, 2. 3., 8000 Aarhus C, cvr 44407825

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2024 til den 14. april 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.teenouse.dk)
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9347 kontonr.: 2240371785).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til etablering og drift af børne og ungekrisecenteret TeenHouse.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne bruges til et andet lignende socialt formål.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til udvidelse af TeenHouse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07753