Tanzibarn

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Frederiksøvej 10, 6000 Kolding - CVR 31705193

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tanzibarn.dk), sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Tanzibarn’s vedtægtsbestemte formål: Foreningens formål er at støtte socialt dårligt stillede unge i USA River og omegn i Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00813