Sygdomsindsamling: kræftbehandling

01-01-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Salma Ibrahim Ahmed Nour.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. maj 2024 til den 1. januar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via online indsamlingsplatform (GoFundMe).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 3656009748).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til kræftbehandling hos en privatklinik.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til alternative behandlingsmuligheder.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til lindrende behandling eller begravelses omkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07824