Stop Spild Lokalt (Nakskov)

14-02-2025

Kontaktoplysninger

Løjtoftevej 205, 4900 Nakskov CVR 42812897

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2024 til den 14. februar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • indsamlingsbøtter (Madoasen, Nakskov)

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 306610) og kontooverførsel (reg.nr.: 6520 kontonr.: 4163051).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til alt vedrørende drift i Stop Spild Lokalt Nakskov, herunder alle udgifter til inventar, kontorartikler, værnemidler, brændstof, øvrige udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde i det daglige, samt ved events med mere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07509