Støtteforeningen Mammut E G A

16-05-2025

Kontaktoplysninger

Ved Lindelund 275, 2605 Brøndby, CVR: 43913840

Indsamlingsperiode

Fra den 17. maj 2024 til den 16. maj 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.mega-event.dk, www.geocaching.com)
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5442 kontonr.: 0250686).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at kunne samle geocachere til store events i Danmark. Støtten anvendes til etablering af event-lokaliteter og til materialer, der rekrutterer deltagere.

Endvidere aktiviteter overfor nye deltagere, herunder børnefamilier i geocaching, så de bliver godt modtaget og engageret i friluftslivet. Endvidere støtte til vores grej i aktiviteten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07806