Støtteforeningen for Langelands hjertestartere

30-06-2025

Kontaktoplysninger

Bygaden 76, 5953 Tranekær, cvr 36265930

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2024 til den 30. juni 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 945596) og kontooverførsel (reg.nr.: 0860 kontonr.: 8159422675).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde støtte til arbejde med etablering og vedligeholdelse af hjertestarter netværket på Langeland jævnfør vedtægterne.

Indsamlingsområde

Langeland

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-08040