Stille Stunder

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Hjortholms Allé 1, 2. th., 2400 København NV - CVR 40991549.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.stillestunder.com/stoette, http://podcasts.apple.com/dk, https://open.spotify.com), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens arbejde, som er at sprede evangeliet, styrke og hjælpe folk i troen, styrke dansk lovsang og opmuntre til kreativitet i lovprisningen af Gud. Midlerne skal endvidere anvendes til foreningens daglige drift, herunder lønomkostninger, transport og udstyr i form af kamera, lydudstyr m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00861.