Stiftelsen Georg Stages Minde

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Krudtløbsvej 73B, 1439 København K, CVR nr. 30876164
 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://georgstage.dk/stoet-os/) og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes generelt til driften af skoleskibet Georg Stage, herunder uddannelsesinstitutionens formål er at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første undervisning i praktisk sømands-gerning ombord i et dertil bestemt skoleskib, jf. foreningens vedtægter § 2.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00847