STH-Servicehunde til handicappede

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 26458242.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.servicehunde.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for indsatser, der understøtter foreningens formål:
at udvælge de bedst egnede hunde til optræning som servicehunde
at udvælge de bedst egnede værtsfamilier til udstationering af hvalpe og unghunde
at træne servicehunde og socialhunde til personer med bevægelseshandicap
- at sikre det fortsatte virke for social- og servicehundeteamet gennem opfølgning og vedligeholdende træning
- at oplyse om foreningens arbejde og social- og servicehundes betydning for bevægelseshandicappede

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00744.