SPEDALSKHEDSMISSIONEN

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg - CVR 18426811

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.spedalsk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at skabe værdige livsvilkår for mennesker ramt af spedalskhed og andre handicaps.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00853