Soroptimist international Sønderborg

31-03-2025

Kontaktoplysninger

Myrbjergvej 14, 6440 Augustenborg, cvr 40001263

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 64273) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 0013386005).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte Soroptimist Internationale mål:

  • Fremme af kvinders status
  • Høje etiske normer
  • Menneskerettigheder for alle
  • Ligestilling, udvikling og fred gennem fremme ag international forståelse og venskab
  • Større bæredygtighed for miljøet lokalt

Indsamlingsområde

Sønderborg kommune

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07654