Soroptimist International Aabenraa (Grønlandsprojekt)

2025

Kontaktoplysninger

Varnæsvej 86, 6200 Aabenraa CVR 42735523

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • salg/auktion
  • merchandise

 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1599099).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til studielegater til kvindelige studerende på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, Grønland.

Legaterne uddeles i opdelte rater til konkrete uddannelsesformål og kan dække studiematerialer, studierejser og andre studierelevante aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07526