SOMALISK FAMILIEFORENING

28-02-2025

Kontaktoplysninger

Edwin Rahrs Vej 32C tv. 8220 Brabrand, CVR 18870347

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • indsamlingsbøtter

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 100281) og kontooverførsel (reg.nr.: 5394 kontonr.: 0000548004) eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb af ejendom til foreningen.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal indsamlingen fortsættes mens tilladelsen fornyes eller bruges til forenings driftsudgifter.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til foreningsdriftsudgifter herunder husleje, el-varme, løn og øvrige udgifter.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til foreningens andre udgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07437