SMILfonden

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Egebækvej 98, 2850 Nærum - CVR 35609733.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.smilfonden.dk), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for SMILfondens vedtægtsbestemte formål:

Foreningens formål er at yde støtte til og arbejde for en bedre hverdag for børn og unge i behandling på danske hospitaler mv. samt for deres familier. Støtten kan eksempelvis ydes i form af arrangementer med underholdning, gaver o. lign., bidrag, enten ved pengedonation eller donation af fysiske gen-stande til indretning af legerum, legepladser mv. Det er endvidere foreningens formål at drive oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende forholdene for børn og unge i behandling på danske hospitaler mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00768.