SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 27119719

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sind.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Tilladelsen dækker indsamling via

-                     events

-                     hjemmeside/donationsmodul (www.sind.dk)

-                     online indsamlingsplatform

-                     sociale medier (Facebook)

-                     salg/auktion

-                     merchandise

-                     postomdeling/flyers

-                     SMS/mail

-                     radio/TV


Foreningens formål er at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00870