Sankt Vincent grupperne

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Sortemosen 60, 3450 Allerød - CVR 29669287

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vincentgrupperne.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Sankt Vincent gruppernes vedtægts bestemte formål.
Foreningens formål er:

  • at støtte humanitært hjælpearbejde til fordel for fattige, primært i udviklingslande.
  • at informere gavegiverne om de aktuelle projekter, så gavegiverne får større indsigt i levevilkårene for de mennesker organisationen vælger at støtte.
  • at sikre kontinuiteten i organisationens arbejde ved at udbygge og vedligeholde dens kontaktnet på modtagersiden i udviklingslandene samt på gavegiversiden i Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00878