Sanduko, Forening for Internationalt Waldorfpædagogisk Hjælpearbejde

30-04-2025

Kontaktoplysninger

Ibækvej 202,  7100 Vejle  CVR 37593893

Indsamlingsperiode

fra den 1. maj 2024 til den 30. april 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.sanduko.dk)
  • online indsamlingsplatform

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 622422) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 15022717).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte til udvikling og drift af Rudolf Steiner Skoler i Afrika, herunder særligt til skolepenge for underprivilegerede børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07884